Smaller Default Larger

Wat is schoolcatering?


Onder schoolcatering wordt verstaan het aanbieden van eten en drinken tijdens de pauzes en eventueel het onderhouden en aanvullen van automaten. Daarnaast verzorgt de cateraar vaak het eten en drinken tijdens open dagen, symposia, sportdagen en andere activiteiten buiten schooluren.


RAS als schoolcateraar

Als u kiest voor RAS Catering als uw schoolcateraar, kijken wij samen met u naar de mogelijkheden op het gebied van serviceverlening en assortimentsbepaling. RAS Catering past haar diensten graag aan op de wensen en eisen van de schoolleiding en de leerlingen.

            

 

Op school worden steeds hogere eisen gesteld aan keus, kwaliteit en prijs. Daarnaast wordt er ook vanuit de overheid steeds meer verantwoordelijkheid verwacht van een schoolcateraar op bijvoorbeeld het gebied van gezonde voeding. RAS Catering ondersteunt het concept van de gezonde school en kijkt graag samen met de school naar integratie van dit concept in het assortiment.

RAS Catering biedt ook graag ondersteuning aan bij activiteiten buiten de reguliere schooltijden. Denkt u bijvoorbeeld aan ouderavonden, scholingsdagen leerkrachten, sportdagen, open dagen en symposia.


Onze locatiesErasmiaans Gymnasium in Rotterdam

Als openbare middelbare school in Rotterdam, hecht het Erasmiaans Gymnasium veel waarde aan culturele diversiteit en respect voor je medemens. De school onderscheidt zich van andere scholen door uitdrukkelijk aandacht te geven aan de intellectuele vorming van de leerlingen. Culturele vorming is hierbij een belangrijk aandachtspunt. RAS Catering verzorgt tijdens de pauzes broodjes, dranken, koeken, snoep en fruit voor de leerlingen in de Cantina. Ook tijdens open dagen, vergaderingen van leerkrachten, symposia en andere activiteiten biedt RAS Catering veel ondersteuning aan. Op dit moment is RAS Catering samen met de schoolleiding hard bezig om het concept van gezonde voeding in de Cantina een plek te geven.